28 C
Hong kong
星期二, 八月 20, 2019

Chu Tsz Ki, Bonnie 朱子琪

Chu Tsz Ki, Bonnie 朱子琪
2 Posts 0 留言
擁有豐富的臨床經驗及製作矯正鞋墊的專業,多年來利用各種矯正器,為大眾處理和改善了很多不同的下肢痛症 美國註冊足科矯形師 Certified Pedorthist (U.S.A.) B.Eng, C.Ped 美國國家運動醫學院私人教練 NASM -CPT (U.S.A.)