23.7 C
Hong kong
星期四, 22 2 月, 2024

驚逝

6 Posts 0 留言
十幾年前諗住跑步黎強身健體,後來識左位朋友約我去行山,我心諗咁悶咪搞我,但嗰位朋友搞行嗰D好有趣好刺激既,所以我應承了去行山。太平山嗰D唔好計,第一次叫做認真地行山係去悟桐寨上大帽山第二次已是彌散石澗了,自此開始對行山感興趣。到依家興趣包括行山、行澗、綑邊...間中會參加下比賽。於2005年TC36得到青少年組季軍,2008年得到山頭霸王公開組季軍。