Fitz > 生活 Life > 區議會選舉 同你做運動有咩關係?
圖片來源

筆者唔係研究政治出身,不過我希望喺本屆區議會選舉前夕,可以令大家明白自己嘅一張選票有幾重要,浪費不得。整理咗一啲資料,令大家明白更多。

諮詢 vs 派錢

先講區議會職能,政府嘅區議會選舉網頁,有一個簡單嘅介紹:

 1. 向政府提供意見,當中包括:
  • 區內居民嘅福利
  • 公共設施及服務 (例如公園幾點關門,單車徑要點行等)
  • 地區工程 (例如西灣河著名建築「不能避雨亭」,都係得益區議會支持而興建)
  • 社區活動
 2. 獲得政府撥款嘅情況下,負責分配公帑。呢啲撥款主要包括:
  • 區內環境事務
  • 康樂文化活動 (由聖誕攤位嘉年會,到晨運八段錦班都有)
  • 社區活動 (包括立案法團嘅周年大旅行)

用人話講,區議會一方面向政府提交社區工作嘅意見,另一方面負責調配政府交畀地區用嘅錢。

地區意見能否向政府反映?

香港有幾大? 加上立法會亦有地區直選議席,政府要了解地區民情,可以話唔使透過區議會都得。不過,政府要實際推行政策時,特別涉及到地區利益時,區議會如果有反對聲音,亦有可能阻礙政策推行。(近幾年區議會好似只係識得政治表態)

講到做運動,最具體例子係「荃灣 <> 屯門 單車徑」。「世紀大冷」呢個概念先由政府提出,有關部門希望可以興建一條圍繞新界同九龍嘅單車徑,形成一個大圈。不過討論到荃灣來往屯門段嘅時候,就被當區區議會 (包括荃灣同屯門) 反對,理由係單車徑引來太多遊客,引致當區混亂云云。(有街坊話係驚單車徑影響海邊景觀,間接影響樓價) 如今,呢一段單車徑仍然懸而未決,「世紀大冷」形成一大缺口!

一條咁利民嘅單車徑,點解上到區議會被否決? 原本因這幾屆區議會都由另一種聲音所壟斷,真正基層聲音被忽視。

圖: 立場新聞
圖: 立場新聞

撥款有如利益輸送

政府每年都有定期或非定期嘅撥款,由區議會負責分配。呢啲撥款包括日常活動 (如八段錦班),及特定主題活動 (如關心基本法嘉年華),一個活動少則一萬幾千,大則以十萬計,成為唔少地區團體嘅重要收入來源。

問題係,當區議會由某一派別把持,撥款就往往落在某些人士屬下嘅團體。係咪全港十八區都有呢個情況? 筆者唔敢講,不過2014年中西區區議會閉門審批活動撥款,許智峯反對之下被抬走; 2017年審計署不點名講過葵青區議會有黑箱作業撥款問題,要求要改革制度。

呢啲政府撥款,原本可以用嚟搞跑步班,改善緩跑徑工程,或者維修山徑。不過如果區議會仲係由某些派系壟斷嘅話,隨時變咗婦女組織嘅20蚊大嶼山食齋團,200蚊佛山三日兩夜荔枝團。受惠市民唔多,亦唔可以喺社區推動運動、康樂嘅風氣。

政治立場 vs 關注民生

選舉前幾日,喺競選論壇最常聽到嘅說話,就係:「我唔同你講政治,我只係關注民主。」我呸! 政治同民生邊有得分? 選舉投票喺政治行為,絕對應該政治先行。邊個候選人話自己唔講政治,唔該佢自己返歸瞓覺!

現時18區議會,36位正副主席全由建制派壟斷。佢哋正正以政治立場去分配社區資源。要打破呢啲惡習,唯有以票選去改革區議會嘅不良風氣。

無論選舉結果點樣,期待區議會嘅工作可以更符合市民所需。

圖片來源

編按:
 1. 2019年區議會選舉於11月24日舉行,投票時間為上午7:30至下午10:30。投票詳情
 2. 候選人的政治立場及其他資料,可參閱: Vote4.hk

本文為讀者投稿,作者 Sunny 為一位前議員辦事處職員,經歷過多屆區議會選舉。


>