Fitz > 生活 Life > 街上發現幼鳥點算?

街上拾到幼鳥點算 1初夏時分,係雀鳥繁殖季節。唔少地方,更加有燕子築巢孵蛋。正因為咁,呢排有唔少人喺街上面,都會發現有幼鳥喺巢上面跌落嚟。咁應該點做呢?

香港觀鳥會就提供以下嘅方法:

  1. 睇下隻雀係咪啱啱出世。如果發現佢只有少少羽毛,又見佢嘅鳥巢,可以試下將佢放返去。
  2. 如果幼雀已經有好多羽毛,已經唔係BB。咁通常佢哋嘅爸爸媽媽喺附近,你可以遠離幼雀最少10米,等10分鐘,佢哋嘅爸爸媽媽有可能會搵番佢。
  3. 如果10分鐘後無雀出現,可以執一支粗幼相等於手指尾嘅棒型物品 (如樹枝),放喺佢嘅爪上面,等幼雀揸實之後,將幼雀連同棒狀物放喺高處,避免畀其他動物 (如貓或蛇) 襲擊。
  4. 千祈唔好將佢哋帶返屋企養。除咗犯法之外,幼雀需要專業人士照顧,一般人飼養可說係凶多吉少。
深水埗舊樓騎樓嘅燕子巢,幼鳥真係好容易跌落下面行人路。
深水埗舊樓騎樓嘅燕子巢,幼鳥真係好容易跌落下面行人路。

注意:

  1. 暫時只有鴨同鵝嘅禽流感傳染畀人類嘅病例。
  2. 網上留言指,愛護動物協會及漁護署,均表明會將幼鳥人道毁滅。
  3. 嘉道理農場需辦公時間致電 (熱線2483 7200),以及自行運送受傷動物到農場。

資料來源:香港觀鳥會

更多:
Fitz.hk Facebook專頁
[唔好做殺手] 摸蜆破壞海洋生態
蚊滋仔下晝3點前最危險
[唔行無得食] 8大隱世豆腐花
Fitz 生活 Life


⮑ YAS BYKE 踩車保 保障全港所有單車可行走的公路,任何想踩車的地點都可受到保障,覆蓋更加全面! 作為 YAS 的合作夥伴,Fitz 讀者可享有限時1次 BYKE Pro 完整體驗! 把握機會為自己加添一份更全面的保障! 了解更多 BYKE Pro 詳情,請瀏覽此