Fitz > 生活 Life > 保育 Conservation > 大如手掌「非洲大蝸牛」現身大埔,周身細菌要避開
網民喺大埔發現嘅非洲大蝸牛

早幾日「大埔人大埔谷」有網民發佈圖片 (上圖),話見到好大隻蝸牛,仲話「成隻手掌咁長,行過見黑 媽媽仲以為係老鼠。」有唔少「大埔人」留言,話呢啲咁大隻嘅蝸牛不時喺大埔出現,甚至喺人流眾多嘅大埔中心一帶亦見過。

大埔人發現嘅大蝸牛

外來物種具威脅性

呢啲咁大隻嘅係「非洲大蝸牛」 (Giant African land snail),又稱為「褐雲瑪瑙螺」或「日本大蝸牛」,身長 (包括殼) 7至10公分,最高可達20公分。原產地為非洲東部,上世紀初葉開始擴散至亞洲,現時中國南部福建至廣東一帶都可見其踪跡。

注意: 非洲大蝸牛滿佈細菌,無帶手套唔好立亂掂佢。

香港商報》引述國內文獻,話上世紀中葉有人從新加坡運到廈門嘅植物發現「大蝸牛」嘅卵同幼螺,其後於中國落地生根,成為新中國首批16種外來入侵物種之一。因為「大蝸牛」食量驚人,佢哋可以大肆破壞農田,肚餓時更可吞食水泥,為極具威脅嘅害蟲。

而且「非洲大蝸牛」身上滿佈細菌,包括佢嘅黏液同糞便。而最具威脅嘅,就係佢身上嘅「廣州管圓線蟲」,可經由接觸者傷口進入人體,導致腦膜炎或失明等疾病。

廣州管圓線蟲感染率高達40%

廣東省有統計,廣州管圓線蟲感染率於幾個地區相當高:

  • 廣州: 27.30%
  • 深圳: 31.00%
  • 江門: 41.30%

多個國家 (包括中國) 都指示國民,遇到非洲大蝸牛時應該主動撲殺,方法係向蝸牛灑上食鹽,蝸牛會軟化而死。不過去年香港有人喺尖東用鹽灑向蝸牛令其死亡,結果警察以虐畜罪名將佢拘捕,所以大家喺香港見到啲非洲大蝸牛,都係走為上著算嘞。(注意: 其他蝸牛唔好殺)

資料: 維基百科香港商報


文章為作者意見,不代表Fitz立場。
歡迎投稿: https://fitz.hk/contribute/