Fitz > 生活 Life > 保育 Conservation > 新界山澗捉魚炮製「薑蔥煀錦鯉」| 食安中心: 觀賞魚吃不得

近日 Facebook群組「香港街市魚類海鮮研究社」 有人發帖,話喺新界東某處山澗釣到九條錦鯉,基於「人一世物一世乜都要試下」嘅原則,拎返屋企整咗碟「薑蔥煀錦鯉」。試過之後,話錦鯉原來幾好味,只係太多骨。

不過,食物安全中心就話,錦鯉屬觀賞魚,飼養方法不會顧及食物安全,例如飼料會加入人類不適宜食用之添加劑 (如孔雀石綠),如果進食此類觀賞魚,可能會影響健康。

早前有人喺大埔溪澗發現錦鯉,而呢啲觀賞魚類係會影響環境生態。總之大家唔好放生之餘,喺野外見到都唔好釣唔好搞。

大埔山澗見到嘅錦鯉

文章為作者意見,不代表Fitz立場。
歡迎投稿: https://fitz.hk/contribute/