Fitz > 生活 Life > 本地遊 Local > 新界經獅隧行路出九龍? 獅子山隧道改善工程咨詢,團體倡設綠色通道
圖: 城市接築

獅子山隧道改善工程現正進行咨詢,有建議擴建南行隧道,及興建第三條管道增加行車流量,而現時北行管道 (九龍往新界) 將被閒置。有網民認為,既然管道無用,不如將其改建開放成為「綠色通道」,供行人及單車使用,令市民多一個通勤選擇。相關團體正進行簽名運動,希望向政府反映意見。

圖: 城市接築

「新界出九龍」綠色通道

  • 位置: 現有獅子山隧道北行管道
  • 新界入口: 由顯徑步行約12分鐘可到達
  • 九龍出口: 九龍塘、黃大仙 (直接連接龍翔道)
  • 管道長度: 約1.6公里

有份倡議呢個計劃嘅 九龍綠色通道 Kowloon Greenway 專頁管理員 Benny Yip,認為綠色通道「可減少擠塞、污染,更能改善公眾健康,甚至成為大眾化「環香港」體育路線重要一段,促進健康生活文化」。而珠海亦有行人及單車專用觀光隧道,所以有關提議絕對可行。

事實上,公共交通絕對唔係只有汽車同鐵路,政府喺修橋補路嘅同時,行人同單車嘅需要都應該要重視,呢次倡議運動亦希望令有關方面注意市民嘅需要。


相關建議詳情: @街道變革