Fitz > 運動 Sports > [親子運動] 細路仔做運動唔使逼啩?

小朋友 運動香港虎媽虎爸,強逼小朋友做運動嘅原因,好多時並唔係為咗小朋友能強身健體,而係相信呢個入名校嘅重要條件。

有人想個囝囝入讀九龍X仁,就逼個六歲細路游水游到1500米;另一位朋友嘅四歲囡囡,佢父母覺得要操好兩文三語、鋼琴芭蕾舞之外,要學多樣體育運動,於是就逼呢位四歲小妹妹,每個禮拜日喺運動場學跑步。我唔知最後呢兩位小朋友會唔會因為咁而成為運動高手,不過聽唔過唔少Case,就因為細細個畀人逼,而大過咗反而變得討厭運動。

至於唔少人最崇敬嘅美國,呢一片又係咪樂土呢?我相信有人為咗仔女要讀大學,提升社會地位,都有人逼自己仔女做啲唔鍾意嘅嘢,但一定唔似得香港咁宣之於口,仲懶醒咁覺得自己搵到入名校嘅捷徑咁囉。

點解咁講?上網搵親子運動嘅資料,發覺美國唔少網站都講緊點令小朋友投入做運動,顯示美國細路有好多唔鍾意做運動。其中一個原因,相信有美國家長太急於將兒童打造成運動明星有關。親子運動_001就以呢篇載於usafootball.com為例,佢介紹9項鼓勵小朋友做運嘅方法:

1. 由孩子自由選擇喜愛嘅運動項目
2. 觀賞佢嘅比賽、訓練
3. 同佢一齊入場觀賞正規比賽
4. 父母同佢玩埋一份
5. 讚佢多啲
6. 揀一項你唔識嘅運動,同佢一齊學
7. 介紹啲運動明星佢識
8. 畀佢唞下,唔逼佢太多
9. 將運動變為家庭活動親子運動_003對好多家長嚟講,上述呢啲所謂提議,其實只係老生常談。不過,當今香港地,唔少家長似乎唔記得兩個重要事實:

1. 係小朋友都鍾意玩,將任何嘢變為遊戲,佢就會樂於投入
2. 係小朋友都鍾意爸爸媽媽陪,父母唔落手落腳,又點會令小朋友玩得開心?

做得父母一定記得以前點同自己BB玩,只係有啲父母已將眼光放喺名校入口,忘記晒呢啲情境。

咁自己嘅子女呢?就等姐姐睇住囉。

更多:
親子童書行
[山野童樂] 小朋友行山 學愛惜生命
家聯其他文章
Fitz Sports 運動