Fitz > 運動 Sports > 請健身教練 不如拉另一半落水
請健身教練 不如拉另一半落水
陪另一伴做運動,既有樂趣,又可慳錢

有人為咗想持續做運動,希望有人督促,結果畀咗一大筆錢join健身中心,點知中伏(詳見Fitz.hk文章《無良健身中心中伏血淚史》)。專家就話,搞咁多做乜丫,拉身邊另一半落水,一齊做運動,效果真係好到無人估到!

以色列特拉維夫大學做過研究,佢哋針對一萬五千人,追蹤長達二十年,發現情侶或夫妻只要其中一人,能夠維持良好嘅運動習慣,就可「感化」另一半,認真做運動。

報告話,兩夫婦之間,如果老婆有運動習慣,老公做運動嘅動力就會提升70%;而老公有運動習慣,老婆做運動嘅動力就會提升40%。報告仲講明,如果諗住健身教練可以增加自己做運動嘅動力,倒不如搵老公老婆,年中一定慳唔少。

資料:uho.com.tw, Tel Aviv University

更多:
無良健身中心中伏血淚史
gym房的宇宙
Fitz健身文章