Fitz > 運動 Sports > 攀石 Climbing > 黎志偉1月攀登荃灣如心廣場 鬧市狂風與玻璃幕牆成最大挑戰
圖: Ignite Community Services

前香港精英運動員黎志偉,四年前曾在輪椅上成功攀登獅子山,呢份精神更被提名競逐「勞倫斯最佳運動時刻奬」。2021年1月9日,佢計劃攀上320米高嘅荃灣如心廣場,除咗挑戰自我,更為脊髓損傷患者籌款。

攀登鬧市大廈好艱難

攀石出身嘅黎志偉,一向對攀登大廈躍躍欲試,佢覺得「石屎森林」係呢個城市嘅標記,幾年前腦海不斷浮現輪椅吊在高樓大廈外嘅畫面,令佢有挑戰摩天大廈嘅諗法。不過志偉坦然攀登摩天大廈,比攀山越嶺更為艱難:

「難度大概高4、5倍! 因為大廈喺鬧市畢直而立,強風比山間更難預測,而且大廈嘅玻璃幕牆比高山嘅懸崖,更難搵到立足點。」

不過志偉同樣重視安全,佢除咗有大批義工協助之外,亦組織咗一隊高空救援隊,遇有問題可即時協助。

練訓過程好艱難

因為呢次同過去攀登高山嘅情況好唔同,志偉亦要長時間進行針對性訓練。

「我要用手拉繩向上爬,不過每次大概只可爬到60米左右,大約兩個鐘,雙手就會因為磨擦太多而生水泡。」

志偉亦話,因為疫情令場地封閉,要找尋場地訓練亦好困難。

2020年過得好艱難

志偉計劃明年1月進行挑戰,希望為香港人打氣:

「2020年係極唔容易嘅一年,我希望藉今次攀登挑戰,鼓勵香港人即使喺艱難時候,仍要相信自己、心存盼望、攀返上去。同時,我亦希望用行動喚起市民大眾對殘疾人士嘅尊重,促進社會共融。」

志偉話,自己都知道呢次挑戰好艱難,不過每一個攀山者都會不斷挑戰自我,佢而家都只係實踐一個攀山者嘅想法。而且隨住年紀漸長,志偉希望「做得幾多得幾多」,令人生無憾。

荃灣如心廣場

搵大廈好艱難

呢次可以實踐攀登摩天大廈嘅夢想,志偉其中一個難關就係「搵大廈」。好幸運,佢今次得到華懋集團嘅支持,借出如心廣場,令佢可以登上呢座坐立於鬧市,高320米嘅商業大廈。

此外,華懋集團承諾「配對捐款」,捐出與市民大眾總捐款金額相應的善款數目予受惠機構,集團的捐款目標為300萬港元。

捐款助脊髓損傷患者

倘若今次攀登成功,志偉將會成為世界上第一個攀登建築物嘅輪椅使用者,志偉呢次挑戰亦為脊髓損傷患者及行動不便的病人籌款,以購買「機械腳」等復康儀器,及進行相關的研究,令更多脊髓損傷患者可「再次行走」。是次籌款活動之受惠機構為「香港大學矯形及創傷外科學系」,善款將用於其 ”Get Up and Walk” 項目 。

各位可透過港大醫學院矯形及創傷外科學系的網頁直接捐款。捐款詳情可致電 2255-4107。

Urban Climb 300M+   黎志偉攀登如心廣場

活動日期: 2021年1月9日
預定時間: 早上10時 (視乎現場環境)
挑戰內容: 坐輪椅攀上高320米的荃灣如心廣場
直播: 「Ignite Community Services」及「黎志偉」面書專頁

資料: Ignite Community Services