Fitz > 運動 Sports > 單車 Cycling > 一條柱值11萬?

單車位_香港立法會工務小組噚日開會,其中一項係討論屏山嘅運輸交匯處嘅工程。有議員發現,政府提交嘅文件,計劃會喺該處起30個單車位,預計花費310萬,咩話,咁咪即係每個單車位平均11萬!?

畀議員追問,政府官員就答「預多咗」,但香港嘅單車泊位本身已經無乜設計,大家都問緊點解一條柱要咁貴。之不過咁,屏山屬新界地區,唔少村民都要以單車代步,再接駁巴士輕鐵,既然政府咁豪氣,就不如參考下外國城市嘅例子, 搞好各區單車泊位嘅問題啦。

單車位_阿姆斯特丹
荷蘭—阿姆斯特丹
單車位_高威
愛爾蘭—高威
單車位_維也納
奧地利—維也納
單車位_巴黎
法國—巴黎
北區_單車位
粉嶺站雙層單車位 圖片來源 http://riley3986.blogspot.com/

公平啲講,政府其實有喺北區試行雙層單車架,第一個試點係粉嶺,之後會陸續延伸至上水等地方,不過聽聞反應就麻麻,唔知香港幾時先會見到東京呢啲壯觀場面呢?

單車位_東京
日本—東京

更多:
單車女神101,極速收兵攻略
Fitz單車文章