Fitz > 運動 Sports > 行山 Hiking > [大棠紅葉] 一窩蜂打卡前 請顧及居民感受

每年12月都係大棠嘅紅葉季節,家陣10月過咗唔夠一半,已經有人於 Facebook 地區群組問紅葉情況。帖子一出,隨即引來當區居民極大迴響,有居民話:

  • 「大棠居民最憎聽到呢句嘢。」
  • 「上次打風啲樹冧晒。」
  • 「無,呢一世都無。」
  • 「平日大棠塞車,假期更塞,多謝推動大棠旅遊的人。」

交通問題令居民苦不堪言

唔知呢位街坊真心定假膠,不過事情顯示,當郊遊熱點配套不足,旅遊士人同居民就容易出現衝突。元朗大棠有多條原居民村落,近年亦有由地產商發展嘅低密度私人屋苑。不過,大棠交通網絡受制於地理環境,只有一條雙線雙程馬路來往元朗市中心,所以平日居民已飽受塞車之苦,12月至1月紅葉季節,情況就更為可怕。

西貢周末嘅遊客,亦令居民怨聲載道。 圖: Sai Kung Nightmares Facebook 專頁

同樣地,西貢居民亦出現同樣情況。喺行山及遊船河旺季,大批遊客湧入西貢,嚴重影響居民進出,巴士小巴逼滿遊客、食肆爆滿,唔少居民甚為不滿。

此外,下白泥塞滿影日落嘅市民,鶴咀路口嘅違泊車輛,好多時亦好影響當地居民。

下白泥日落

下次計劃去大東山睇芒草、去大棠睇紅葉、去鶴咀打卡之前,可以先顧及一下當區居民情況,例如盡量使用公共交通工具,甚至步行前往 (如下白泥)。

一句到尾,我哋一窩蜂,居民好痛。


文章為作者意見,不代表Fitz立場。
歡迎投稿: http://fitz.hk/contribute/
⮑ YAS BYKE 踩車保 保障全港所有單車可行走的公路,任何想踩車的地點都可受到保障,覆蓋更加全面! 作為 YAS 的合作夥伴,Fitz 讀者可享有限時1次 BYKE Pro 完整體驗! 把握機會為自己加添一份更全面的保障! 了解更多 BYKE Pro 詳情,請瀏覽此