Fitz > 運動 Sports > 行山 Hiking > 控煙政策公眾諮詢 | 郊野公園應列禁煙區?

前環境局局長黃錦星,早前話佢去釣魚翁行山,大讚釣魚翁山勢奇特,風景優美。不過,當行到山頂時,吸入嘅並唔係清新空氣,而係陣陣煙味。原來,有幾名行山客喺山頂標高柱「圍爐食煙」,黃錦星有加以勸阻,之後係點就不得而知。

郊野公園現時並無禁止吸煙規制,同市區行人路一樣,只要係露天地方就可以食煙。至於煙味係咪影響其他人,並唔係現時嘅禁煙法例所關注。

《控煙策略諮詢文件》

政府早前發表《控煙策略諮詢文件》,就控煙政策作公眾諮詢,諮詢期至9月30日。不少關注環境嘅團體,呼籲大眾積極提出意見,例如建議將郊野公園列為禁煙區。

去郊野公園都係為咗接觸大自然,遠離城市污染。喺郊野公園食煙除咗造成空氣污染,隨處亂丟煙頭亦會製造垃圾,甚至引發山火,所以將郊野公園列為禁煙區,實屬合情合理。


文章為作者意見,不代表Fitz立場。