Fitz > 運動 Sports > 行山 Hiking > [蝴蝶雙飛] 大嶼山雙龍石澗

雙龍石澗上源澗道如蝴蝶雙飛,各有龍騰之氣故以雙龍為名。另外此澗源由二東山東部流入,故又名貝澳石澗。

此澗可分上下兩段,下段由貝澳至南大嶼山郊遊徑為;上段由南大嶼山郊遊徑至二東山東部。

下段多潭多瀑十分適合消暑降溫難位不多;上段澗道較陡有大量攀爬及瀑布,不過險位都有山路兜過。

係太古渡假居站落車行番轉頭少少見下圖設施轉入小路

小路盡頭會見一豪宅,細心望下會發現有條小徑

[蝴蝶雙飛] 大嶼山雙龍石澗_01沿小徑行兩分鐘見告示牌即可入澗了[蝴蝶雙飛] 大嶼山雙龍石澗_02一入澗已有個潭瀑[蝴蝶雙飛] 大嶼山雙龍石澗_03嬉水後再上路,點知又有潭瀑唯為再嬉水了[蝴蝶雙飛] 大嶼山雙龍石澗_04回下面個潭及臨入澗經過嗰間豪宅[蝴蝶雙飛] 大嶼山雙龍石澗_05如果計嬉水影相既話淨玩下游都十分不錯[蝴蝶雙飛] 大嶼山雙龍石澗_06

[蝴蝶雙飛] 大嶼山雙龍石澗_07

[蝴蝶雙飛] 大嶼山雙龍石澗_08[蝴蝶雙飛] 大嶼山雙龍石澗_09過埋呢個瀑無耐就可到下游出澗位(南大嶼山郊遊徑)[蝴蝶雙飛] 大嶼山雙龍石澗_10上游入澗無耐就見一柱瀑[蝴蝶雙飛] 大嶼山雙龍石澗_11而且澗道開轉陡[蝴蝶雙飛] 大嶼山雙龍石澗_12開始無可浸,但仍有大量靚瀑[蝴蝶雙飛] 大嶼山雙龍石澗_13過左呢道,好快就龍尾峽[蝴蝶雙飛] 大嶼山雙龍石澗_14此乃龍尾峽,右邊其實有山路兜過的

[蝴蝶雙飛] 大嶼山雙龍石澗_15龍尾朝天[蝴蝶雙飛] 大嶼山雙龍石澗_16過左龍尾朝天後沿南大嶼山郊遊徑落梅窩榙可欣賞沿途美景

[蝴蝶雙飛] 大嶼山雙龍石澗_17

行程記錄:

更多:
Fitz.hk Facebook專頁
[黃龍五澗最靚] 北龍石澗
[三大石林之首] 石壟仔石林
驚逝@Fitz.hk
Fitz Hiking 行山


文章為作者意見,不代表Fitz立場。