Fitz > 運動 Sports > 行山 Hiking > 行山徑的分級:何謂新手路線? 5星有幾難?
圖: Kai Hin

山徑有難有易,分級嘅方法有好多種,唔同嘅學會、證書、團體,都有唔同嘅分級方法。一般而言,都係按山徑嘅長短、路況、爬升等數據,去為山徑分級。

1. 漁護署分級方法

漁護署嘅《郊野樂行》會為轄下山徑劃分等級,將山徑分為一星至五級。

難度評級 長度 時間 坡度 路面狀況
★☆☆☆☆ < 4公里 ≤ 1小時 < 100米 平坦易行
★★☆☆☆ 4-8公里 1‐2小時 100-200米 有少量路級
★★★☆☆ 8-12公里 2-3小時 201-350米 比較多路級
★★★★☆ 12-15公里 3-5小時 351-500米 頗多路級
★★★★★ ≥ 15公里 ≥ 5小時 >500米 多級難行

漁護署亦將距離、時間、坡度、路面狀況的分數相加,判定各山徑的「綜合難度」。

綜合難度評級參考

1星: 易行
2星: 普通
3星: 費力
4星: 難行
5星: 非常難行

台灣登山分級制度

%e4%bd%95%e8%ac%82%e6%96%b0%e6%89%8b%e8%b7%af%e7%b7%9a-%e9%a6%99%e6%b8%af%e5%8f%8a%e5%9c%8b%e9%9a%9b%e7%9a%84%e8%a1%8c%e5%b1%b1%e5%88%86%e7%b4%9a%e5%88%b6-2
圖: 聯合新聞網

台灣當局主要以行走的日數去評定山徑的難度。而在雪天,所有山徑的難度均有所提升。而且,難度高的山徑,當局不會批准單獨行走。(台灣登山要申請入山證)

阿爾卑斯分級系統

%e4%bd%95%e8%ac%82%e6%96%b0%e6%89%8b%e8%b7%af%e7%b7%9a-%e9%a6%99%e6%b8%af%e5%8f%8a%e5%9c%8b%e9%9a%9b%e7%9a%84%e8%a1%8c%e5%b1%b1%e5%88%86%e7%b4%9a%e5%88%b6-4
阿爾卑斯分級系統

除了依照距離、海拔、路面狀況外,亦顧及雪地和冰川情況。

分級只係參考

任何山徑分級方法,都只係參考而已。出發前應先充份了解山徑情況,再作完善準備。

資料來源:聯合新聞網登山補給站郊野樂行


⮑ YAS BYKE 踩車保 保障全港所有單車可行走的公路,任何想踩車的地點都可受到保障,覆蓋更加全面! 作為 YAS 的合作夥伴,Fitz 讀者可享有限時1次 BYKE Pro 完整體驗! 把握機會為自己加添一份更全面的保障! 了解更多 BYKE Pro 詳情,請瀏覽此