Fitz > 運動 Sports > 行山 Hiking > 行山杖正確使用方法: 調校、上斜、落斜

行山新手添置裝備,其中一個考慮,就係用唔用行山杖。事實上,用唔用行山杖行山,好視乎個人習慣以及活動實際需要。諗住快步行石屎郊遊徑,行山杖未必大派用場;計劃負重遠足露營,行山杖又會係好幫手。

不過,無論平時有無用開行山杖,最好都學識點用,萬一發生意外時要借助行山杖應急,都唔會得物無所用。

[行山杖]唔帶都要學點用_005
行山杖嘅關節種類繁多,第一步應該要學: 點樣整鬆佢哋。

點樣調校行山杖

 1. 將行山杖關節鬆開,拉至最大長度 (唔好拉晒出嚟,小心超過每一節限制)
 2. 在平地上站立
 3. 上臂垂低,前臂與上臂成直角90度
 4. 前臂拎住行山杖,將行山杖垂低,縮至合適長度
 5. 鎖死關節位就OK (注意: 唔好扭太實。行山遇到水氣,要解鎖隨時玩你半粒鐘!)
 6. 另一支嘅長度,要同第一支嘅一樣
 7. 調校腕帶 (見下圖): 腕帶喺行山用嚟借力,用得好真係慳唔少力

[行山杖]唔帶都要學點用_003

上斜時,點用行山杖?

 1. 身體保持挺直
 2. 不必調校行山杖長度
 3. 杖尖不要超過身體,頂住地面向後推
 4. 較斜嘅路面,可將杖頭稍稍向前伸 (身體亦微微向前),杖身用力向下,以行山杖令身體爬升

[行山杖]唔帶都要學點用_004
僅供參考
[行山杖]唔帶都要學點用_002
標準嘅上斜方法

落斜時,點用行山杖?

 1. 行山杖呢個時候用嚟減輕落斜嘅衝擊
 2. 行山杖杖尖放在身體前面,用以支撐身體重量
 3. 必要時,可調長杖嘅長度
 4. 身體此時應稍微向前。注意,若果屬新手,呢個方法有啲危險
 5. 若路面太斜,經驗不足,可放棄用行山杖,以保安全

資料來源: 台灣消防署

短片示範:《山藝讀本》作者 何偉明

選購行山杖

現今行山裝備講求輕量,所以碳纖維製造嘅行山杖大行其道,不過留意碳纖維質料有一大缺點,就係堅硬但十分脆弱。唔少用家於著地時角度唔啱,加上用力不當,就會當場折斷,因此而受傷嘅大有人在。所以,選購行山杖唔一定講求輕、講求貴,一切視乎實際需要及用途。