Fitz > 運動 Sports > 行山 Hiking > [香港地質公園] 鬼手岩 四億年古老岩石
圖: 囉嗦大叔

「人類總要重複同樣的錯誤.jpg」,又再有人上網 show 佢哋爬上鬼手岩嘅相,引來四方八面討伐。點解大家咁嬲,係因為呢嚿位於新界東北黃竹角咀嘅奇石,確實係好難得好難得嘅地質地貌。

圖: 巴打絲打 Facebook Club

黃竹角咀

黃竹角咀,為香港迄今發現藏有化石證據的最古老地層,呢度嘅地層係源於泥盆紀 (約四億年前) 嘅沉積岩。呢個年代海洋生物多樣化,包括魚類巨大珊瑚類型繁多。

泥盆紀的鄧氏魚 圖: 維基百科

經過長時間嘅地質運動,黃竹角咀嘅岩層出現不同程度變化,有啲變為褶皺,有啲變為直立,因而產生唔少奇特景觀。

至於鬼手岩,位於黃竹角咀海岸,就係由呢度嘅沉積岩地層,經過約千萬年嘅地殼運動,以及風雨海水嘅侵蝕,而形成一個奇特形狀。要注意嘅係,大自然對岩石嘅侵蝕仍然繼續進行,所以人類如果唔好好保護,甚至加以破壞,就會令呢啲大自然嘅鬼斧神功更快消失。

圖: 香港地質公園 按圖放大

地質公園遊覽守則

官方講法話,香港地質公園屬聯合國教科文組織嘅發展項目,受到國際關注及保育。不過對一般市民來講,只要大家當呢到係自己屋企嘅後花園,好好保護,係咪地質公園並唔重要。

遊覽地質公園,當局有16大守則,大多數同郊野公園嘅使用守則重覆,值得大家注意有呢幾項:

  • 留意潮汐資料,潮汐漲退可導致意外發生
  • 部份景點不宜登岸,只宜坐船遊覽
  • 切勿攀爬岩柱或踐踏遭受嚴重風化或侵蝕的岩石表面。須留意鬆散或光滑的岩石
  • 部分地區流動電話網絡覆蓋可能並不全面。出發前告知親友郊遊路線及大約回程時間,以防萬一
  • 只僱用具備野外及急救技能的導遊
  • 切勿帶走任何的岩石、化石、礦物或泥沙。挖掘、破壞或污損任何岩石均屬違法

資料: 香港地質公園網站


文章為作者意見,不代表Fitz立場。
歡迎投稿: http://fitz.hk/contribute/
⮑ YAS HYKE 行山保 保障範圍涵蓋全港所有山野及行山徑,5程僅需$75 (Fitz 讀者優惠$50/5程),便享有意外醫療、財物以及身故賠償等保障,合共保額超過HK$300,000。