Fitz > 運動 Sports > 跑步 Running > 吐露港10公里比賽成絕響? | 「香港Guy跑」變白石角倉鼠跑
美津濃香港Guy跑於3月19日舉行

除低口罩,大家都好希望生活復常,實體長跑比賽可以重臨。不過,香港最熱門長跑比賽路線的吐露港公路,疫情後似乎有所變動,以後比賽隨時無得跑。

3月19日起步嘅「美津濃香港Guy跑」,10公里原訂路線一如以往,於科學園起步跑出白石角海濱長廊,再沿吐露港跑至大埔元州仔大皇爺廟折返衝線。據非正式統計,疫情前有六至七成嘅本地比賽,都會採用類似路線,香港跑友只要喺疫情前玩過比賽,都應該會跑過。

擷自美津濃香港Guy跑大會網站

不過,「香港Guy跑」日前公佈,「鑒於運輸署最新安排及指引,原定路線跑至大埔大皇爺廟掉頭不獲批准,賽事現只能於白石角海濱長廊進行,而賽道方案必須更改。」亦即係話,無論喺10公里、5公里及3公里項目,都要喺白石角海濱長廊跑倉鼠圈。

香港Guy跑更改後的比賽路線

3米闊路面「6線行車」

白石角海濱長廊長約2.8米,10公里跑都要不斷兜圈。依照大會提供路線圖,跑手一共要轉8個急彎。而且海濱長廊闊約3米,部份賽道會畫成「6線行車」。雖然大會已採取分批起步,盡量減少賽道嘅比賽選手,但估計仍然會人多擠迫。

呢場比賽受疫情影響,已經多番延期。如今賽道又被逼cut短,無論對賽會及參賽選手,只能感到無奈。

白石角海濱長廊

擔心成長遠做法

傳統嘅科學園10公里路線,都由白石角海濱長廊起步,沿吐露港單車徑跑到大埔元州仔大皇爺廟掉頭。唔計區議會同警方,呢條路線涉及兩個政府部門,白石角海濱長廊由康文署管理,離開長廊公園,過咗創新路公廁之後,就係運輸署嘅管理範圍。

最典型吐露港10公里賽事路線。圖為創新競跑10公里 2017

「香港Guy跑」賽事仍然保留白石角場地,亦即係話康文署批准,但運輸署反對,呢個符合「香港Guy跑」賽會嘅講法。至於運輸署點解拒絕批准大皇爺廟掉頭嘅安排,筆者翻查運輸署網頁,睇唔到吐露港有封路工程。問過幾位業內人士,亦唔知政府點解有呢個決定,亦唔知會唔會成為長久政策。

3月26日舉行嘅 The Wonder Woman Run Hong Kong,路線未見有改變通知。

呢次政府突然「封路」,事前並無放風,令人擔心以後都唔可以喺吐露港舉行長跑比賽,香港要舉行超過10公里比賽嘅場地,將會越來越少,絕對影響未來長跑運動嘅推廣。


文章為作者意見,不代表Fitz立場。
歡迎投稿: https://fitz.hk/contribute/