Fitz > 運動 Sports > 跑步 Running > [跑步路線] 跟著《幻愛》遊屯門最美燈塔

港產片《幻愛》以屯門取景,唔少「屯門牛」都覺得將屯門拍出異地風情,既將輕鐵拍到似日本電車,亦將屯門碼頭幻化成浪漫海岸。

當中最受注目,係電影海報呢座燈塔。燈塔位於屯門海濱公園,慧豐園側邊,由屯門碼頭行過去大概800米。而呢度可以話擁有屯門區最靚嘅海景,東面可望到黃金海岸,對出就係繁忙嘅香港海港西面入口。

往燈塔路線

海濱花園入口
海濱花園入口 (相片左邊係屯門碼頭,右邊係輕鐵總站)
海堤入口有個涼亭
燈塔正前方就係黃金海岸

跑步路線

  • 連接青山公路: 黃金海岸 > 屯門海濱公園,單程約5公里
  • 穿梭屯門: 鄧肇堅運動場 (大興) > 屯門公園 (沿屯門河) > 屯門碼頭 > 屯門海濱公園,約5公里


更衣可於湖安街 (悅湖山莊) 網球場,基本補給及餐廳可到屯門碼頭一帶商場。


文章為作者意見,不代表Fitz立場。
歡迎投稿: http://fitz.hk/contribute/