Fitz > 運動 Sports > 跑步 Running > 平壤馬拉松2021改以線上舉行 歡迎所有國籍人士參加

疫情之下,北韓平壤馬拉松 (Pyongyang Marathon) 都要改玩法。大會最新喺網上宣布,2021賽事將會喺4月5-11日線上舉行,仲講到明歡迎南韓人、美國人同記者,跑幾快幾慢同可以參加!

今次賽事係北韓首個線上馬拉松,據大會網站指,跑手包入面將會有號碼布、紀念品、相片、短片同聲音導航,賽事手冊同實體跑一樣,會寫到明早餐及水站位置,甚至衣著要求,總次做到有咁真得咁真,令你置身北韓一樣。

大會話,賽事將會不日開始報名,到時會公布埋報名費用,有興趣就留意下啦。

平壤馬拉松2019 完賽獎牌

Pyongyang Marathon 大會網站