Fitz > 運動 Sports > 跑步 Running > 東京馬拉松2021只限本土居民參加,中韱海外跑手名額延至2023

東京馬拉松 2021東京馬拉松大會最新公佈,因應疫情發展,2021年賽事只限居住喺日本嘅選手參加。已中籤海外跑手,其名額將延至2023。

此外,大會亦公佈今年賽事雖然只限本土跑手,但參加者仍需要自費進行病毒檢測,及遵守嚴格防疫措施。

東京馬拉松係亞洲唯一一場世界六大馬拉松大滿貫賽事,每年3月舉行,舊年因為疫情將賽事轉為精英賽,不設公眾名額。而2021年賽事改為10月17日舉行,名額由38,000縮至25,000,而家無咗海外選手,規模相信進一步縮小。

至於今年中籤嘅海外選手,點解名額要等到2023年先用得,主辦大會就無解釋。

資料: 東京馬拉松網頁


⮑ YAS HYKE 行山保 保障範圍涵蓋全港所有山野及行山徑,5程僅需$75 (Fitz 讀者優惠$50/5程),便享有意外醫療、財物以及身故賠償等保障,合共保額超過HK$300,000。