Fitz > 運動 Sports > 跑步 Running > [渣馬備戰攻略] 買對新鞋落場好唔好?

問: 仲有一個月就比賽,買對新鞋比賽好唔好?
答: 未嘗不可,不過記得「開鞋」。

面對鞋商鞋舖蜂湧而至嘅4%、5%、10% (指折扣),唔少人都有衝動買番對新鞋 (甚至幾對) 去比賽去。著新鞋係咪會快啲呢? 絕對因鞋 (同因人) 而異,不過正所謂「輸人唔輸陣」,新鞋跑比賽至少靚啲型啲,返到嚟張中槍相都光鮮啲。

新鞋的缺點

但記住,新鞋除咗靚啲、乾淨啲之外,比起舊鞋反而有好多不足之處:

  1. 每一對新鞋都可能有令你不適之處 (如刮腳),而呢啲問題可能會著一排先發現
  2. 唔少跑手話,新鞋剛出廠,會比舊鞋較硬
  3. 新鞋鞋底防滑未入狀態
  4. 每對鞋剪裁、製作上都有略有不同,要時間適應

所以,新鞋買返嚟千祈唔好即刻用嚟跑比賽! 而要將跑鞋達到比賽水準,就要識得「開鞋」。

開鞋4步曲

  1. 一般而言,每對新鞋至少累積使用20公里,先好穿著落場比賽
  2. 開鞋就係將對新鞋用喺唔同用途,包括步行、慢跑、變速跑,以至衝刺跑,令新鞋接受唔同情況嘅狀況
  3. 測試唔同路面情況。運動場地面太靚,對開鞋反而有不足
  4. 如果覺得新鞋唔舒服,可試下用唔同方式縛鞋帶,令新鞋更貼腳

Fitz連結: https://fitz.hk/?p=110731


更多:
Fitz Facebook專頁
[渣馬備戰攻略] 寒冷天氣跑步大法 (日常練習與比賽須知)
[渣馬備戰攻略] 可以用跑步機練馬拉松嗎? (或其他長跑距離)
[渣馬備戰攻略] 科學支持 5種比賽前中後的飲食偏方
[渣馬備戰攻略] 4條經典長課路線
[渣馬備戰攻略] 如何進行長課練習?
Fitz Running 跑步