Fitz > 運動 Sports > 跑步 Running > 為支國旗 中國選手蘇州馬失金
呢位路人乙 (黑衣),成功將國旗送到何引麗手中。

星期日 (十一月十八日) 舉行嘅蘇州 (太湖) 馬拉松,出現戲劇性一幕。現年30歲的大陸女子馬拉松選手何引麗,同埃塞俄比亞選手德米塞,於最後幾百米鬥得難分難解,互有領先。

就喺呢個時間,唔知係邊到,跑出一位路人甲,並向何引麗遞上五星紅旗,何引麗唔理佢,並加快腳步放甩路人甲。點知之後又衝出一位路人乙,佢成功將國旗交畀何引麗,結果何引麗拎住支國旗,跑兩步覺得唔對路,就將國旗丟喺路邊。而呢個時候,埃塞俄亞比選手趁機加速,衝向終點。何引麗食塵,最後只能屈居亞軍。

跑唔掂,被迫被國旗隨手丟埋一邊。
領獎時何引麗終於有支國旗披上身,不過企唔到喺凸台最高位。

失去冠軍嘅何引麗,非但沒有怪責遞國旗畀佢嘅民眾,佢仲要因為亂丟國旗一事向公眾道歉,話自己當時膊頭彊硬,只係甩手跌咗支旗啫。

不過,咁都唔算最荒謬。當網民質疑比賽大會何以容許路人甲乙丙丁衝入賽道干擾選手之制,主辦單位喺星期一 (11月19日) 公開回應,話「比賽中前三名的中國選手,均要身披國旗衝向終點。」

網上亦流傳一份大會嘅規定,裏面講到:

「馬拉松衝刺前約200米,準備4號國旗兩面,設立專人等候中國籍領跑選手,將國旗遞給選手,請選手身披國旗或雙手高舉國旗衝過終點線。」

即係話,披國旗緊要過爭冠軍。完。

(星期一21:30更新:中央電視台旗下央視網發表評論文章,指義工將「國旗硬塞給何引麗的行為相當不專業」,是「刷存在感的自私行為」,對何引麗的批評是「有道德綁架之嫌」。似乎為何引麗辯護。)

資料來源: 自由時報新浪網

Fitz連結: https://fitz.hk/?p=107945


更多:
Fitz Facebook專頁
最新活動報名
Fitz Running 跑步