Fitz > 運動 Sports > 跑步 Running > [真﹒治癒系] 盧少強教練:姿勢唔好會跑到爆骨!

%e7%9c%9f%ef%b9%92%e6%b2%bb%e7%99%92%e7%b3%bb-%e7%9b%a7%e5%b0%91%e5%bc%b7%e6%95%99%e7%b7%b4%ef%bc%9a%e5%a7%bf%e5%8b%a2%e5%94%94%e5%a5%bd%e6%9c%83%e8%b7%91%e5%88%b0%e7%88%86%e9%aa%a8_01

絕非標題黨,「跑到爆骨」係真有其事!

FTA香港健體治療協會」主席盧少強教練 Desmond,就係過來人。

後生嘅時候,盧SIR係學校羽毛球隊成員,未試過認真跑步。不過因為跑步呢項運動門檻低,裝備少,就試下跟人去跑下。點知,佢一試就上癮,放棄羽毛球之餘,亦加入跑班。

當時佢嘅教練好強調跑步姿勢嘅重要,例如每次操練,都要做幾百下擺手動作,而跑步成績亦因為咁而得以提升,最快紀錄,就係以3小時14分完成全馬。

不過,正所謂年少氣盛,大概五至六年前,盧SIR喺一次10公里賽事,為咗要追時間,右腳嚴重受傷!

「醫生話呢個叫做『疲勞性骨折』,話我右腳脛骨因為勞損過度,原本已經有少少傷。而嗰次咁激烈嘅比賽,我就喺轉彎時再受重創,令脛骨爆裂!結果我要成四個月先叫做好返無事。」

盧SIR語重深長咁話:「所謂『時間重要於一切』其實係錯誤嘅想法,當你受傷之後,你根本咩都做唔到,仲講咩做時間?」

呢次嘅受傷,令盧SIR驚醒回來。佢回憶自己最初學跑步時,教練重視姿勢嘅訓練,令佢相信跑步最重要令自己健康,成績以及時間其實係次要。

%e7%9c%9f%ef%b9%92%e6%b2%bb%e7%99%92%e7%b3%bb-%e7%9b%a7%e5%b0%91%e5%bc%b7%e6%95%99%e7%b7%b4%ef%bc%9a%e5%a7%bf%e5%8b%a2%e5%94%94%e5%a5%bd%e6%9c%83%e8%b7%91%e5%88%b0%e7%88%86%e9%aa%a8_03

肌力訓練係皇道
咁咩先係正確跑步姿勢?盧SIR解釋話,最重要係肌力嘅運用:

「大多數人跑步時受傷,都係因為唔識得運用肌肉。好似話,唔識得落腳,令軟組織或者關節,承受不必要嘅壓力。我哋喺治療工作時,接觸過一個案,係有位跑手習慣以前掌落地,但因為用錯力,令前掌嚴重骨折!」

「所以我好強調,運動成績其實一啲都唔緊要!我喺跑班訓練時,就會用一半時間去鍛煉肌肉,減輕大家喺運動時受傷嘅機會。至於姿勢方面,因為各人有唔同習慣,要改都唔可以一時三刻改到,就唯有喺肌力入面著手。」

盧SIR補充話:「大家都會畀錢去學游水,去學打網球,但係無乜人要畀錢去學跑步。因為大家都以為跑步係與生俱來,唔使學都識。不過正正因為咁,大家唔太重視姿勢,而搞到成日有人受傷。而我哋希望可以糾正呢個錯誤諗法。」

本身有玩開詠春嘅盧SIR仲話:「打交同武術最大分別,就係武術講求系統,講求方法。而跑步訓練亦應該有嚴謹嘅系統。」

盧SIR而家教跑班,仍堅持以鍛煉肌肉為重點。
盧SIR而家教跑班,仍堅持以鍛煉肌肉為重點。

成立「FTA 香港健體治療協會」
盧SIR以呢個原則,喺2015年成立咗「FTA 香港健體治療協會」,透過整合各種專業人士,將伸展治療、物理治療、飲食營養等健康知識,再結合各項運動,去推廣現代都市人嘅健康生活。

盧SIR解釋,FTA嘅目標係成立一個平台,透過Workshop等培訓,令唔同職業,唔同背景嘅都市人,都有健康嘅生活。

「好似話,一般白領嘅問題係腰痠背痛,而飲食業從業員就因為企得多而有腳痛。我哋會透過一啲Workshop去教佢哋做唔同嘅伸展運動,亦提供唔同嘅健康資訊,希望大家都可以喺身體同心理都得到健康。」

>

%e7%9c%9f%ef%b9%92%e6%b2%bb%e7%99%92%e7%b3%bb-%e7%9b%a7%e5%b0%91%e5%bc%b7%e6%95%99%e7%b7%b4%ef%bc%9a%e5%a7%bf%e5%8b%a2%e5%94%94%e5%a5%bd%e6%9c%83%e8%b7%91%e5%88%b0%e7%88%86%e9%aa%a8_02
圖片來源:Felix Chung

FTA旗下亦有跑會「陽光動跑」,向跑友推廣正確嘅跑步態度。佢哋會去志願機構提供服務,盧SIR就試過為一班邊緣青年深宵開跑步班:

「因為嗰班青人嘅作息時間同一般人好唔同,所以呢個跑班要喺凌晨開班。不過跑步可以令佢哋學識紀律同規距,而做運動又可以提升佢哋嘅自信。對我來講,真係好有意義!」

盧SIR以「陽光動跑」提倡正確跑姿。
盧SIR以「陽光動跑」提倡正確跑姿。

香港健體治療協會Facebook專頁

陽光動跑Facebook專頁

更多:
Fitz.hk Facebook專頁
[跑道上的智者] 金SIR的跑步人生
[年少多好] 跑步環台1000公里 HeHe畢業之旅
[專訪馬高教練] 同你講心的魔鬼
一個「廢青」跑出全世界的故事
Fitz Running 跑步