Fitz > 運動 Sports > 跑步 Running > [街坊怒跑團] 屯門跑步路線: 麥理浩徑十段引水道 11公里來回

屯門除咗有屯門牛,仲有麥理浩徑,更加係麥理浩徑嘅終點。呢條跑步路線以麥徑終點為起點,沿麥徑十段引水道跑。屯門街坊 Long Chan 話每個禮拜都跑呢到,有樹蔭更加有溪水洗面,來回11公里。

  • 路線: 麥徑十段終點 > 掃管笏 (折返)
  • 距離: 約11公里 (來回)
  • 補給: 無

路線圖 (只供參考)

注意

  • 起點可選擇何福堂 (要上斜),或由引水道起步
  • 可於折返點 (掃管笏) 跑落黃金海岸或青山公路
  • 此為政府晨運徑,沿路健身設施一應俱全
  • 此為行山徑,沿路沒有補給,注意飲水安排
  • 沿途沒有路燈,雖然晚上環境光源不錯,但夜跑最好帶照明設備

街坊怒跑團 搜羅全港各區特色跑步路線,歡迎各方提供資料或簡單如 GPX 檔案,歡迎 PM、DM 或電郵至 [email protected]。(歡迎街坊留言提供路線最新情況)