Fitz > 運動 Sports > 跑步 Running > [視障跑手梁小偉] 北京至香港 2500公里大長征 3月展開
Gary於一月尾完成第一個野外定向比賽

跟梁小偉 Gary 的緣份由2016年開始。那年他與張思縈「花姐」踏足南極前,在尖東海濱做了一個簡單的訪問。自那時開始留意他的動態,看到他奪得南極100公里超級馬拉松第六名,期後挑戰戈壁海漠400公里超馬,以及完成台灣環島跑,到最近他於臺北渣打馬拉松奪得視障組冠軍

殊不知,他的挑戰越來越高難度。這次 Gary 計劃作2500公里的大挑戰,由北京跑回香港。

電話筒傳來 Gary 的聲音,他只是淡淡然解釋說:「2500公里其實無乜嘢丫,就好似每日返朝九晚五咁啫。」

渣打台北馬拉松視障組冠軍

35日每日80公里

這次「北京 > 香港大挑戰」,路經河北 > 河南 > 湖北 > 江西 > 廣東,最後羅湖入境,計劃在灣仔金紫荊衝線。全長2500公里,計劃在35日完成。

35日完成2500公里路程,那就是說每日大概要跑60至80公里。以 Gary 的能力當然無問題,但陪伴他的領跑員,又是否有此能耐?

Gary 解釋,這次他們希望招募到200位領跑員,並且有大概一個月的訓練。而領跑員不需要有每天跑60公里的能力,因為他們將2500公里路程分為7段,每段大概為5天,每天希望都有5至6位領跑員,那他們就可以多人分段跑,領跑員覺得體力不繼,就可以上支援車輛休息。當然,Gary 會跑足全程2500公里。

(路線只供參考)

Gary 現時還需要招募超過100名領跑員,大家可以分段參與這次活動。到4月28日回港時,各領跑員可在羅湖迎接 Gary 回歸,並一同跑到市區衝線。

此外,因為這次旅程的花費不低,希望領跑員可支付部份個人必要開支,每人$4000。Gary 解釋,因為旅程是從北至南,所以無論機票或鐵路,都要買單程票,造成成本不低。而沿途為了安全,也需要租用專車。他希望這些支出由參加者分擔,以免影響籌募善款。

而這次「北京 > 香港大挑戰」活動,會為「母親的抉擇」籌務經費。

Gary 與他的導盲犬 Lady Gaga

「其實唔係咁辛苦」

凡人跑個全馬42公里,都已經要生要死,那一天要跑60至80公里,還是跑足35日,究竟會是甚麼境況?

Gary 笑著說: 「你頭幾日可能會覺得有攰,去到之後,其實好似返工咁。一瞓醒就跑,跑嘅時候定時食gel (Gary 強調是 Hammer),補充足夠能量,其實都唔會覺得特別辛苦! 我都好希望呢次可以輕輕鬆鬆完成創舉。」

跑2500公里而可以輕鬆面對的人,相信已不是凡人了。

也難怪,這兩年間中在荃灣公園碰到 Gary練習,他總是說:「今日荃灣短課,跑十零K咁啦。」

十零K短課?

有關Gary領跑員招募

  • 日期: 3月24日至4月28日
  • 行程: 北京至香港,分為7部份,領跑員可參加其中一部份。
  • 體能基本要求: 能夠完成全馬
  • Pacing: 六分半至七分半
  • 領跑員參與: 每日跑20至30公里(每段跑5日)及必須參與領跑員培訓(最少1.5小時)
  • 分組報名情況: F組江西及G組廣東已滿
  • 費用: 參加的領跑員須繳付個人部份經費為港幣四千元 (由於機票、全程支援車及酒店費用龐大,
  • 參加者/領跑員須自行負責部份洗費,所有支出均不會動用任何於此活動籌得之善款。)
  • 有興趣查詢: 請聯絡 Gary Leung梁小偉- 視障跑手(或手機 WhatsApp 留言: 5316 7775)

活動受惠機構: 母親的抉擇

「母親的抉擇」是一間本地慈善團體,服務香港眾多沒有家庭的孩子和意外懷孕少女。我們與社會攜手為弱勢少女和嬰孩燃點希望、改寫生命。我們的遠景是每個孩子都擁有一個關愛的家。

>

母親的抉擇網頁
Gary Leung梁小偉- 視障跑手 Facebook 專頁

Fitz連結: https://fitz.hk/?p=113024


更多:
Fitz Facebook專頁
[渣打臺北公益馬拉松2019] 得來不易的冠軍
[挑戰南極100公里] 視障跑手梁小偉: 你不能幫助一個放棄自己的人
[環台1200公里] 視障跑手梁小偉: 呢次大鑊過跑南極!
[視障馬拉松一哥] 梁小偉的十句說話
Fitz Running 跑步