Fitz > 飲食 Diet > [營養界爭論] 早餐係每日最重要一餐?

%e7%87%9f%e9%a4%8a%e7%95%8c%e7%88%ad%e8%ab%96-%e6%97%a9%e9%a4%90%e4%bf%82%e6%af%8f%e6%97%a5%e6%9c%80%e9%87%8d%e8%a6%81%e4%b8%80%e9%a4%90
曾幾何時,無論醫生、護生、教師,以至家裏的父母,都不約而同指出,「早餐是全日最重要一餐」!近年甚至有潮文列舉了甚麼「不吃早餐就有N個毛病」。

不過,有不少「反對早餐人士」就縱合幾個醫學上解釋,去推翻「不吃早餐對身體有害」的謬誤:

不吃早餐會致肥?
一般說法是,若果忽略了早餐,午餐及晚餐就是吃得過多,因而增加體重,但事實上,這個說法毫無科學證明。皆因飲食習慣絕對是因人而異,絕不是一個科學性推論。其實只要每餐的份量控制得宜,不吃早餐反而可吸收少一點卡路里,更能控制體重。

不吃早餐沒有體力?
對不少「朝活」人士而言,早餐可推供了他們在早上鍛鍊的熱量需求。不過,近年有醫生提出,人類其實沒甚必要無時無刻處於飽腹狀態,間中的飢餓感,更能令身體適當調節。
在這情況下,早上空腹反而係另一種「養生之道」! (見《明星超模都追捧的「5:2輕斷食法」》)

早餐要份量充足?
有醫學研究指,一般人的午餐及晚餐的份量,其實已成個人習慣。早餐所進食的,可說是一天裏額外的卡路里。故此,早餐的份量實不用太豐富。

英國超市售賣粟米片一角
英國超市售賣粟米片一角

英國有科學家向報章說,他原本想以「早餐對身體有益」的題目,做一份醫學研究。但結果,他發現「早餐有益」這個說法,其實沒有科學根據。

同時,亦有消費者團體對早餐提出質疑,認為整個「吃早餐運動」,其實是食品公司推廣產品的技倆。(在西方社會,像粟米片、燕麥、牛奶,甚至煙肉等早餐食品,可說是超市熱鬥貨品。)

「吃早餐」這個問題暫時難有定論。但可以肯定的是,超市出售各食品商的現成早餐食品,是早餐選擇中下下之選。要食早餐,何不選取新鮮蔬果?

資料來源:每日電訊報英國獨立報FITMOLE

更多:
Fitz.hk Facebook 專頁
[好文共享] 減肥,不只是卡路里
3種被人誤解的有益食物
[真係咁健康?] 極富爭議的Vitaminwater
Fitz Diet 飲食


文章為作者意見,不代表Fitz立場。
歡迎投稿: http://fitz.hk/contribute/
⮑ YAS HYKE 行山保 保障範圍涵蓋全港所有山野及行山徑,5程僅需$75 (Fitz 讀者優惠$50/5程),便享有意外醫療、財物以及身故賠償等保障,合共保額超過HK$300,000。