Fitz > 運動 Sports > 飛鏢 Darts > 一個鏢童的誕生

飛鏢根據維基百科所講,西式飛鏢的定義是:「是一種用手將前端使用金屬製作,後端具有尾翼的細長鏢具投擲至靶子,並講究投射精準度的運動。」簡單講,即係將一支短幾十個碼的箭狀物,唔用弓,而係用手將仍由2.73米之外掟到靶上。有別於日式飛鏢。

飛鏢雖然體力要求低,但重技術,目標性高而且要贏仲要食腦識計分,所以近年有老人中心開班教一眾老友記掟鏢,一來貪佢設備簡單,「一靶三鏢」室內已經玩到,二來目標性大,對退休人士而言,缺乏目標先係天敵,有目標就無咁易出事!最後一點就係要計數,同打麻將一樣,要贏就要計數,計數就可以幫助阻止一切腦退化病,最後仲可以一邊玩一邊同朋友傾計談心。一個靶,三支鏢滿足四個願望,抵到爛!

「在我老到就死的時候,身邊還有一班老死一起玩,人生一大樂事。」


文章為作者意見,不代表Fitz立場。