Fitz > 運動 Sports > 行山 Hiking > [JoyeeWalker行山系列] 3分鐘行完 舒服散步《西高山》

行山系列第三十一擊 –西高山

 • 難度:★★☆☆☆
 • 長度:★★☆☆☆(約七公里)
 • 時間:約 2 小時(約20分鐘拍照時間)
 • 起點:中環交易廣場>新巴15號>山頂總站
 • 終點:旭龢道大學堂>3號小巴>中環港鐵站
 • 路線特色 :
  易行舒服景又靚!只有極少量既上斜!
  好適合一家大細黎悠閒走一天。
  西高山更加係一個欣賞日落好地方!
  惟 人流較多,西高山山頂位地方細小,容納唔到咁多人。

宜:#影日落#情侶#戀人未滿#一家大細#行山初哥#三五知己
忌:#追求難度之人

此路線只經涼亭,不會上西高山,因為 google map 無法將前往西高山的 Treacherous Trail 設定為行走路線。

純文字路線攻略

 • 係中環地鐵站集合,行去交易廣場搭新巴15號上山頂總站,正式出發!
 • 約1分鐘:跟路牌往盧吉道開始前進。
 • 約10分鐘:一路沿盧吉道走。
 • 約15分鐘:會見到一堆人係盧吉道欣賞同影緊維港靚景。
 • 約40分鐘:到達涼亭。從涼亭後方小路上西高山。
 • 約1小時:到達西高山山頂。
 • 約1小時20分鐘:離開西高山山頂。
 • 約1小時35分鐘:落山後穿過涼亭會見到有路牌分叉路。從原路走或右轉沿夏力道都可以返回凌霄閣搭車走人。左轉則可以落薄扶林水塘或龍虎山健身徑。有體力及時間許可請左轉。左轉後行前幾步則依路牌靠右前往克頓道落山。
 • 約1小時40分鐘:有路牌的分叉路,直走行石屎路亦可落山,左轉落樓梯則可前往松林廢堡,請左轉。
 • 約1小時45分鐘:依路牌右轉前往松林廢堡。
 • 約1小時47分鐘:到達松林廢堡。
 • 約1小時55分鐘:落完樓梯接上石屎路後會見到有路牌,左轉前往蒲飛路,直走則前往旭龢道,請直走 。
 • 約2小時5分鐘:落山前會途經一個幾乾淨既廁所,可以梳洗一下。
 • 約2小時10分鐘:落到旭龢道之後搭小巴走人 。

Joyee Walker Facebook專頁
JoyeeWalker Youtube頻道


Fitz 提提你:
任何行山遠足活動,必須在出發前作出詳細規劃以及準備,擕帶充足及合適裝備,以及告知親友目的地及回程時間。制訂路線,更要量力而為,切忌逞強冒進。更多:《[顧己及人] 山野遠足安全常識


文章為作者意見,不代表Fitz立場。