Fitz > 運動 Sports > 行山 Hiking > [JoyeeWalker行山系列] 7分鐘行完 真.遠離煩囂《鹿頸》
 • 難度:★★☆☆☆
 • 長度:★★★★★(約十六公里)
 • 時間:約 6小時(約1小時拍照休息時間)
 • 起點:大埔墟火車站>小巴20R>烏蛟騰總站
 • 終點:鹿頸站>小巴56K>粉嶺火車站

路線特色 :
只有少量梯級,主要係平路既行山路線!
三椏村、荔枝窩 寧靜環境帶你遠離煩囂!
沿途仲有多間茶庭、士多,獨特地貌,奇形大樹!
惟 有一定長度 要預留多點時間。沿途亦不太收到電話訊號。

宜:平路愛好者奇樹愛好者行山食家情侶戀人未滿三五知己
忌:想短時間完成追求山景之人純文字攻略:

 • 係大埔墟火車站集合,係小巴站搭20R號小巴,總站落車後行至烏蛟騰路末端的停車場,於停車場旁的小涼亭後方的小路正式出發!
 • 約1分鐘:下斜過橋後見到路牌,左轉前往三椏村,請左轉。
 • 約3分鐘:有路牌,右轉往九担租方向進發。
 • 約20分鐘:行至見到緊急電話後,靠左有樓梯上山前往吊燈籠,請靠右行平路前往三椏村。
 • 約55分鐘:到達溪澗 。
 • 約1小時:離開溪澗後,依路牌指示左轉前往三椏村。
 • 約1小時55分鐘:到達紅樹林。
 • 約2小時:離開紅樹林。
 • 約2小時15分鐘:到達三椏村東灣。
 • 約2小時35分鐘:離開三椏村東灣。
 • 約2小時40分鐘:有路牌,左轉前往三椏村。
 • 約2小時45分鐘:到達一個有路牌的十字路口,左轉會返回烏蛟騰,直走前往荔枝窩,請直走。
 • 約2小時47分鐘:無路牌分叉,請靠右走。
 • 約2小時49分鐘:紅過三椏公廁,多走兩步亦有東西吃。
 • 約2小時55分鐘:有路牌,直走前往荔枝窩。
 • 約3小時15分鐘:到達荔枝窩小灘。
 • 約3小時25分鐘:離開荔枝窩小灘,見到左邊會有樓梯前往觀景台,請直走繼續前往荔枝窩。
 • 約3小時30分鐘:有路牌,左轉前往蛤塘,右轉前往荔枝窩,請右轉!
 • 約3小時35分鐘:到達荔枝窩。
 • 約3小時40分鐘:離開荔枝窩後,請從廟後小路前往自然步道。
 • 約3小時47分鐘:有路牌,右轉前往烏蛟騰/分水凹,請右轉。
 • 約4小時10分鐘:開始上山後,見到有路牌,直走前往鹿頸,請直走。
 • 約4小時25分鐘:上完山,會見到有個地圖牌同椅子休息一下,休息後請直走開始落斜前往鹿頸。(左轉則前往烏蛟騰)
 • 約4小時45分鐘:落完山後會見到谷埔公廁,經過後見到叉路請左轉。
 • 約4小時55分鐘:有路牌,右轉前往鹿頸。
 • 約5小時:到達谷埔碼頭。
 • 約5小時15分鐘:離開谷埔碼頭,請左轉向鹿頸方向前進。
 • 約5小時40分鐘:經過小碼頭繼續直走前往鹿頸。
 • 約5小時50分鐘:有路牌,右轉前往鹿頸。
 • 約6小時5分鐘:接上新浪潭路後右轉前往小巴站。
 • 約6小時10分鐘:到達小巴站,可以搭小巴出返粉嶺火車站!

Joyee Walker Facebook專頁
JoyeeWalker Youtube頻道


Fitz 提提你:
任何行山遠足活動,必須在出發前作出詳細規劃以及準備,擕帶充足及合適裝備,以及告知親友目的地及回程時間。制訂路線,更要量力而為,切忌逞強冒進。更多:《[顧己及人] 山野遠足安全常識

更多:
Fitz.hk Facebook專頁
[JoyeeWalker行山系列] 3分鐘行完 高.香港兩隻牛《黃牛山》
[JoyeeWalker行山系列] 3分鐘行完 先苦後甜《九龍坑山》
[JoyeeWalker行山系列] 4分鐘行完 真・有難度《玉桂山》
[JoyeeWalker行山系列] 3分鐘行完 景靚又易行《南朗山》
Fitz Hiking 行山


文章為作者意見,不代表Fitz立場。