Fitz > 運動 Sports > 單車 Cycling > [滾動吧!] 環台特訓第一擊!

「衝破艱辛向著目標進發,同時珍惜沿途風景。這是我們一班單車愛好者留著熱汗,忍受猛烈陽光,踩著啲單車腳踏向前的主要原因。」

9月18日台灣環島行,事前體能訓練第一擊!!

教練Erwin帶領特訓!

地點觀塘海濱公園, 烈日當空,其實幾辛苦~

淨係踩車係唔夠嘅~ 仲要集中一啲踩單車時用到的次要肌肉,因為呢啲肌肉如果穩固,就會令受傷機會減少發生!滾動吧

鳴謝:
單車服贊助—Stan Group
眼鏡贊助—Blackness Studio Workshop

滾動吧!單車日誌。facebook專頁

更多:
[滾動吧!] 環島前練習
高階單車路徑分享和注意事項: 大冷
Fitz Cycling 單車


文章為作者意見,不代表Fitz立場。
歡迎投稿: https://fitz.hk/contribute/