Fitz > 運動 Sports > 健身 Fitness > 5大紀律部隊 入職體能考試一覽

日操夜操,到底為乜?紀律部隊入職體能測試,又會唔會係你嘅目標?

香港5大紀律部隊體能考試內容,一次過show晒畀你!唔理你有無興趣加入部隊,都可以跟住考試內容操練!

警察 (包括見習督察、學警及輔警警員)

上述測試由2015年10月開始推行

署方話,考試前三個月好認真操練,先有機會達到佢哋嘅要求!

資料來源:警察招募官網

入境處 (入境事務主任及入境事務助理)

資料來源: 入境處招募網頁

懲教署  (懲教主任及二級懲教助理)

(按圖放大)

若要通過體能測驗,必須在各項目中取得最少一分,並且總分不可少於十五分;若有任何一個項目未能取得分數,均會作未能通過體能測驗。

資料來源: 懲教署招募網頁

香港海關 (關員)

共需接受4項測驗 (立定跳遠、穿梯、靜態肌力測試、800米跑),最少獲得一分及於四個測驗項目中合共獲得十二分或以上才算體能合格。

(按圖放大)

按:

1. 穿梯:上落穿梭4.7米高及2.7米寬的木框
2. 靜態肌力測試:括上臂力、肩膊力、腿力及背力
3. 根據海關官網所載,體能測試的合格率約70%

資料來源: 海關招募網頁

消防處 (包括消防員及救護員)

>

按:

1. 每個測試項目之間,考生最少有五分鐘休息時間
2. 考生如果在其中一項測試不及格,便不能參加其餘的測試
3. 若上述測試不及格,則沒有資格參加模擬實際工作測驗

資料來源: 消防招募網頁

各部門招募條件,或會因應情況而有所更改。詳情請參考各部門的招募網頁。

更多:
Fitz.hk Facebook專頁
[健身入門 Gymbeginner] 怎樣才是好的Core訓練?
如何計算身體每天消耗多少熱量?
如何減低健身後的酸痛?
Fitz Fitness 健身