Fitz > 運動 Sports > 行山 Hiking > [樂施毅行者] 毅行者的代表人物

正當你,或你的朋友,踏上了毅行征途。此時,正是好機會了解這個活動。以下這幾位人士,在這幾十年間,直接或間接推動毅行活動不遺餘力!

 前港督麥理浩爵士 Sir Murray MacLehose

毅行者的代表人物2

10個毅行者,有11位都曾經戲言:「麥理浩正衰人,起條咁辛苦嘅路!」各位毅行者要行足100公里麥理浩徑,要講毅行者嘅代表人物,首推落實興建呢條山徑嘅前港督麥理浩。

麥理浩徑喺1979年建立,最初係訓練英軍之用,據講呢位港督亦喜愛行山,唔少路段佢都有行過。而後來有香港史專家推斷,因為當時中英關係好差,麥徑嘅建立,亦係為咗防禦中共入侵香港。

時至今日,麥理浩徑亦係世界上難得一見嘅行山路徑,更被《國家地理》選為全球最佳行山徑之一,與珠穆朗瑪峰基地營齊名。

毅行者真正的代表人物7

麥理浩徑亦確立郊野公園基本嘅裝備,例如每500米設一標距柱,分叉路口有指示牌。佢亦確立咗英治時期嘅郊野公園政策,將郊野公園列作不能發展嘅地區,以保育香港郊外景色及動植物。今日班高官貴人成日話要將郊野公園剷林起樓,但又保護有錢人嘅高爾夫球場,唔知麥理浩在天之靈,會唔會覺得悲哀呢?

前駐港啹喀沙展Danny Thapa

毅行者的代表人物_02
圖片來源: 樂施會

呢位以前保衛香港嘅前軍人,可以話係香港毅行者嘅創辦人。

Danny Thapa 70年代末期協助策劃麥理浩徑的路線,亦喺1981年參加首屆「毅行者」。當時「毅行者」係特別為駐港啹喀兵而設的軍事訓練項目,以鍛煉佢哋嘅體能同耐力。

後來,呢項活動成為啹喀兵為故鄉尼泊爾籌款項目。喺97回歸前,毅行者嘅善款為尼泊爾興建咗超過100間學校。

毅行先生陳國強KK

毅行者的代表人物_01

講到毅行者最具代表人物,相信大多數人都會諗到被譽為「毅行者先生」嘅KK陳國強。KK除了係多次嘅毅行冠軍外,仲好積極培訓新手挑戰毅行活動,目的係為咗將行山運動普及,以及幫助樂施會籌款。而佢傳授嘅毅行心法,包括「四人八腿一條心,行到終點開香檳」、「毅行者三個字入面,無一個係快字」,以及「未過第100號標距柱唔好諗住跑」。以團隊合作、享受過程為宗旨,感染唔少人。而KK創辦的毅行教室,每年都培訓不少有實力,有使命的參加者。今年,KK 更向 Fitz 讀者傳授毅行心得。

專欄作家蔡東豪

毅行者蔡東豪

專欄作家蔡東豪。佢嘅著作《Trailwalker 毅行者》,親身採訪好多毅行者嘅人同事,對於大家認識呢項活動非常重要,而且佢長年有撰寫《毅行者出哲學》嘅網誌,對推動毅行者活動起了正面作用。

不過,早年蔡東豪因達不到目標時間,而「懷著感恩地剪帶」,傷透不少擁躉的心。

>

樂施毅行者 2017.我們都是毅行者
Fitz 為樂施毅行者2017大會媒體伙伴

樂施毅行者網站
樂施毅行者 Facebook 專頁

更多:
Fitz Facebook專頁
[樂施毅行者2017] 起步前必讀 活動日最重要資訊
[樂施毅行者2017] 天氣轉冷有雨 6件應變裝備
[樂施毅行者] 大戰前夕的心理準備
[樂施毅行者2017] 100公里 10個路段最後檢閱
[樂施毅行者] Support Team 支援點攻略
[樂施毅行者] 毅行隊伍的「第5人」