Fitz > 運動 Sports > 瑜伽 Yoga > [日本新玩法] 禪之5分鐘瑜伽

去日本玩吃喝玩樂之餘,其實可以有另一種旅行方式,就係-禪。 去少旅客到嘅蓮華寺冥想打坐,仲有到日本的瑜伽館體驗日文上瑜伽課,回到日式旅館後寫書法及做瑜伽。

今次同大家分享我係旅館早上起來的瑜伽練習,希望大家睇住個景可以感受一下我當時嘅輕輕鬆鬆日本風啦!

MancheeYoga Facebook專頁

更多:
Fitz Facebook 專頁
成日病同腎虛有關? Restorative Yoga 跟住練
[召喚馬甲線] 5分鐘Pilates Workout
考你腿部平衡力、肌耐力和柔軟度「流瑜伽」提升運動表現
[陰瑜伽教學] 肩頸救星 10分鐘 鬆膊 拉筋 去勞損
[陰瑜伽教學] 10分鐘去水腫 瘦腿 運動舒緩
Fitz Yoga 瑜伽


文章為作者意見,不代表Fitz立場。