Updates

行山 Hiking

[90後本土遊] 吊手岩意外之我見

2017-03-23

整件事的立論,可以由一句話總結:行山新手於天雨大霧期間行山,睇完新假期就行高難度路線,害死消防員。拆開每個部分,首先我想說的是……
[more...]

[重行人生] 徒步旅行的6個好處

2017-03-18

邊個話去旅行返黎一定會肥左幾公斤,你肯去徒步旅行,邊行邊食都唔洗怕肥,男士們仲可以鍛鍊埋大小腳瓜,消耗多啲脂肪身型更加Fit……
[more...]

[揹水一戰2017] 後記─揹水隨想曲

2017-03-15

周日剛完成筆者踏入跑壇的第二場山賽-《揹水一戰》,不單十分享受整個比賽過程,更是感受到山區農民因「缺水」以致日日奔波去取清潔食水的苦況……
[more...]

[揹水一戰2017] 賽前準備之竹籃篇

2017-03-10

去超級市場買水的一刻,完全唔知道4.5升水係咁大支同咁重,開始有點擔心如何揹住佢走15K。好喇!萬事俱備,一揹上身,因為個籃夠貼身,感覺都okay……
[more...]
1 2 3 29
Get Moving