click比賽名稱進入大會網頁。如有遺漏,歡迎電郵至 [email protected] 提供資料。

2017

日期比賽距離地點
12.16TNF 10050km, 100km新界
12.16寰宇希望千個聖誕老人夜跑1km, 3km, 8km科學園
12.17香港(屯門)國際半程馬拉松21km屯門
12.17CP Eggnergy Run1km, 3km, 10km白石角
12.17抗癌大步走5km, 10km大潭
12.23越嶺5048km大埔
12.24皇者之戰馬拉松聖誕長跑2km, 10km, 半馬, 全馬馬鞍山
12.24香港環丘拉力12km, 30km大潭
12.24香港之巔100 To The Tops100km香港
12.26慈善PB跑 大美督篇3km, 10km大美督
12.30UTMT 環大帽山越野跑162km新界
12.30TTF 荃打火(荃灣,打石湖,火炭)115km新界
12.30YTF 元打火 (元朗,打石湖,火炭)50km新界
12.31獅子會百週年 . 除夕慈善跑3km, 10km白石角
12.31毅力十二愛心跑接力跑體育學院
12.31活力10公里長跑4km, 10km大美督
12.31樂家x琥珀除夕邊境跑5km, 10km上水


2018

日期比賽距離地點
01.01元旦長跑公開賽(燒鵝杯)5.3km荃灣
01.01元旦東北縱走18km, 32km新界東北
01.01長洲元旦長跑暨社區親子歡樂跑2km, 5km, 10km長洲
01.07清水灣長跑賽20181km, 3.5km, 10km清水灣
01.07心晴跑·跑傳情3km, 10km大美督
01.07POLAR萬宜地質跑201819km萬宜路
01.13TransNT57km新界
01.13撐綠惜慈善夜行201811km萬宜水庫
01.13AIDS Free Charity Trail Run 越野慈善跑5km, 10km梅窩
01.13HOPES RUNNER 生命跑及慈善行3km, 10km將軍澳
01.14樂施競跑旅遊塔1,299級樓梯澳門
01.14綠野.跑 Forest Run HK3km, 6km元朗
01.14昂步棧道10km, 20km, 29km大嶼山
01.14著綠狂奔 Green Run2.5km(接力), 3km, 10km白石角
01.20Gurkha Trail Blazer12km, 26km流水響
01.20Inov-8 Lantau Ladies Trail Run/Hike12km, 20km大嶼山
01.21渣打香港馬拉松10km, 半馬, 全馬香港
01.21渣馬少年跑 家庭跑400m, 1km中環
01.27Vibram HK100100km香港
01.28中國沿岸馬拉松半馬, 全馬西貢
02.03綠色力量環島行10km, 25km, 50km香港島
02.04甜蜜蜜·我和春天有個約會尋寶網10公里組合賽及15公里挑戰賽10km, 15km白石角
02.10MSIG Sai Kung 50 - HK50 series12km, 22km, 50km西貢
02.10LBC Valentine's Day Race14km大嶼山
02.10Garmin 100100km大埔
02.11永明閃耀人生跑1km, 3km, 5km, 10km科學園
02.16Hong Kong Four Trails Ultra Challenge298km香港
02.18新春行大運 - "三大"20km, 32km新界
02.249 Dragons 50 miler82.1km香港
02.24AVOHK水塘盃系列賽 城門水塘8km城門水塘
02.259 Dragons 50 km50km香港
02.25香港街馬@九龍10km, 半馬九龍
02.25WWF Run for Wild 20181km, 3km, 10km白石角
03.02TransLantau25km, 50km, 100km大嶼山
03.04無國界醫生野外定向2018-救援在野野外定向粉嶺鶴藪
03.11Sogo Run3km, 10km科學園
03.18揹水一戰15km, 30km, 42km香港
03.18WAA 香港東北4521km, 45km鶴藪
03.24Buff逆走100100km麥理浩徑(逆走)
03.25 Salomon To The Top of Hong Kong Challenge
2km, 26km, 40km大帽山


分享
Fitz

我哋坐唔定、無時停,唔做運動唔舒服! 只要係有用知識、重要資訊,以至好玩話題,Fitz.hk都會全力搜羅,同時鼓勵「郁民」齊齊參與,打造一個開放嘅運動生活資訊平台。