Fitz > 運動 Sports > 行山 Hiking > 大嶼山擬成本土康樂中心 是發展還是破壞?

「明日大嶼」計劃要將大嶼山開天辟地,填海造地要發展成大型住宅區。另一邊廂,土木工程拓展署制訂《大嶼山保育及康樂總綱圖》,希望「將大嶼山發展為全港市民的遠足樞紐」,以及加強該區嘅保育及康樂設施。

從該署遞交予立法會文件睇到,總綱圖嘅大致建議有呢幾項:

圖: 星島日報

100公里遠足徑

 • 將現有嘅大嶼山遠足徑貫通 (鳳凰徑總長70公里,另有其他郊遊徑)

 • 建造新嘅遠足徑,包括大嶼山北岸沿海地方,以及南大嶼山同石壁水塘附近地方
 • 改善公廁,例如興建環保旱廁 (建議地點為十塱、南山營地、石壁等)
 • 活化東澳古道沿線鄉村
 • 芝麻灣半島增設露營場地

規劃新單車徑

 • 改善南大嶼山越野單車徑
 • 興建新單車徑,計劃由欣澳沿大嶼山北岸連接至機場島

其他建議

 • 撥款10億加強保育生態
 • 於欣澳興建康樂中心
 • 於長沙興建水上活動中心

發展是硬道理?

「明日大嶼」加埋機場三號跑道,已令大嶼山南北海邊大興土木,如今再要將大嶼山發展成康樂中心,肯定令大多數關心香港郊野嘅市民都憂心忡忡。

 • 新建設施,相信會令原有道路不勝負荷,到時可能又要起更多更闊嘅馬路
 • 發展成康樂中心,會唔會成為大嶼山開放禁區嘅藉口? 到時大嶼山人更多,車更多,破壞原有環境
 • 加建道路,開放禁區後,會唔會成為地產商於南大嶼興建高樓大廈嘅「機遇」?
 • 於長沙、水口、芝麻灣半鳥等地大興土木,無論點保育,都難以維持原有景觀
 • 大澳、二澳,以至沙螺灣、十塱等甚有特色嘅古村,原有面貌仲可唔可以保存,令人擔憂

相信無人希望當十幾廿年後,大嶼山會成為另一個天水圍、將軍澳。咁就要靠大家齊心向政府反映意見!

資料: 立法會文件星島日報東網


文章為作者意見,不代表Fitz立場。
歡迎投稿: http://fitz.hk/contribute/