Fitz > 運動 Sports > 跑步 Running > [渣馬備戰攻略] 比賽時可以戴耳機嗎?
Clinton Mackevicius 圖片來源

問: 比賽時可以戴耳機嗎?
答: 應該得,除非唔得。

筆者無意生事,這個答覆也是無可奈何,因為就算連主辦大會以至國際田聯,似乎未有一個確切答案。

首先,我們讀一讀渣馬官網的「大會競賽規則」:

根據一般人理解,條文沒有這一項,那麼就可以做了! 但是,這樣會唔會有點兒戲?

2013年個案

2013年《明報》有以下報道:

10公里男子組冠軍、澳洲跑手麥基夫喬斯 (Clinton Mackevicius),在比賽期間戴耳機,涉嫌違例。主辦單位香港業餘田徑總會主席關祺上月曾向本報指出,選手戴耳機違反國際賽例,但上周六卻改口稱,並無證據證明涉事選手透過耳機得到外界協助,故不屬違例。

田總當時的回應,只說 Clinton「無證據透過耳機得到外界協助」,但又沒有話比賽能否佩戴耳機。而田總提到國際田聯 (IAAF) 的嘅規定又是怎樣?

國際田聯 IAAF 明文禁止

國際田徑聯會比賽規則第144條:

嚴禁在比賽時擁有或使用錄影機、盒式錄音機、收音機、CD機、無線通訊機、流動電話或類似裝置,因上述裝置或會向選手提供幫助。

而依照當日《明報》向IAAF查詢的答覆,指主辦大會難以於路跑賽事限制選手不戴耳機,故此容許選手戴耳機。不過,IAAF又特別指出,精英跑手從不戴耳機作賽,但沒解釋何謂精英選手,及 Clinton 是否算是精英選手。

此外,IAAF亦強調,有否違反規定,視乎選手有沒有「接受外界的幫助」。

應該得,除非唔得

單看2013年 Clinton 的個案,發現無論香港田總以至國際田聯IAAF,都未能就在馬拉松比賽時能否佩戴耳機,作一個肯定答案。整理現有資料,可得出以下結論:

  1. 不得接受外界幫助: 即是說,若然戴著耳機能令你健步如飛,無限加速,那就違反了規定;
  2. 精英選手不能戴: 不過連IAAF亦未有解釋誰是精英選手

2013年的田總主席關祺向《明報》表示,渣打馬拉松有逾萬人參加,難以禁止參賽者戴耳機,又形容此投訴是「雞蛋裏挑骨頭」、「不尊重得勝者」,希望大家不要鑽牛角尖。

也許,大家不要鑽牛角尖,是是但但,鍾意戴就戴啦。

資料來源: 明報、IAAF

>

Fitz連結:  https://fitz.hk/?p=112230

更多:
Fitz Facebook專頁
[渣馬備戰攻略] 全馬 半馬 十公里 路線簡介
[渣馬備戰攻略] 比賽一個月前的4項準備
[跑步猝死] HCM防不勝防 比賽出事避無可避?
[渣馬備戰攻略] 買對新鞋落場好唔好?
[渣馬備戰攻略] 7個雨天跑步要訣
[渣馬備戰攻略] 可以用跑步機練馬拉松嗎? (或其他長跑距離)
Fitz Running 跑步