2017-12-14

[Merrell Nature’s Gym: 山野探索] 荃灣 八仙嶺戶外課 進修山野知識

由 Merrell 主辦,毅行教室 聯同 Fitz 協辦的 「Merrell Nature’s Gym:山野探索」,最後的兩課戶外探索課,KK Sir分別帶領了參加者遊歷新界西的元荃古道,以及大埔的八仙嶺……
2017-12-12

[一張圖話你知] 香港行山熱潮高峰係幾時

得罪講句,「行山」呢個活動,以前係俾人一種「老土」嘅感覺 — 佢既係晨運嘅好選擇,亦係大班人假日消閒之選。簡單一句,上山落山嘅大部份都係上咗年紀嘅人士,後生仔唔多會去行...
2017-11-10

[郊野俠侶.山道行者] 由花花草草到縮時攝影 (Time-lapse)

近年捲起行山熱,不少人每個周末上山打卡之餘,都會帶備器材影靚相。除了拍攝風景照,縮時攝影(time-lapse) 亦是熱門之選。要數現今「行山 x 攝影」的特色組合,當然要提提 山道行者...